تگ - آموزش استفاده از Gtmetrix

حل ارور Avoid AlphaImageLoader filter در GTmetrix

با آموزش حل ارور Avoid AlphaImageLoader filter در GTmetrix از وبلاگ پرداز آی تی و دسته آموزش های GTmetrix در خدمت شما هستیم و می خواهیم تا به رفع ارور Avoid AlphaImageLoader filter که در قسمت YSlow سایت GTmetrix نمایش داده می شود بپردازیم. در مطلب قبلی از این دسته به حل ارور Avoid CSS expressions در GTmetrix پرداختیم که در صورت نیاز می توانید از این آموزش نیز استفاده کنید. اطلاعات خطا Avoid AlphaImageLoader filter در GTmetrix از دسته خطا های مربوط به CSS می باشد [...]

ادامه مطلب...

حل ارور Serve resources from a consistent URL در GTmetrix

آموزش حل ارور Serve resources from a consistent URL در GTmetrix از وبلاگ پرداز آی تی و دسته آموزش های GTmetrix در خدمت شما هستیم. ارور Serve resources from a consistent URL در سایت GTmetrix از نوع خطا های محتوا و دارای اولویت بالایی است. میزان دشواری مشخص شده برای حل این خطا آسان است و میانگین درصد آن نیز ۸۸% می باشد. در آموزش قبلی از این دسته به حل ارور Avoid CSS expressions در GTmetrix پرداختیم که در صورت نیاز می توانید [...]

ادامه مطلب...

حل ارور Avoid CSS expressions در GTmetrix

با آموزش حل ارور Avoid CSS expressions در GTmetrix از دسته آموزش های GTmetrix پرداز آی تی در خدمت شما هستیم و قصد داریم به نحوه حل ارور Avoid CSS expressions در GTmetrix بپردازیم. در مطلب قبلی از دسته آموزش های GTmetrix به حل ارور Specify a Vary: Accept-Encoding header در GTmetrix پرداختیم که می توانید از این آموزش نیز استفاده کنید. ارور Avoid CSS expressions در سایت GTmetrix از نوع خطا های CSS و دارای اولویت متوسط است. میزان دشواری مشخص شده برای حل این [...]

ادامه مطلب...

حل ارور Specify a Vary: Accept-Encoding header در GTmetrix

با آموزش حل ارور Specify a Vary: Accept-Encoding header در GTmetrix از وبلاگ آموزشی پرداز آی تی در خدمت شما هستیم و قصد داریم تا در ادامه مطالب GTmetrix پرداز آی تی به حل ارور Specify a Vary: Accept-Encoding header در GTmetrix بپردازیم. در مطلب قبلی از دسته آموزش های GTmetrix به حل ارور Specify image dimensions در GTmetrix پرداختیم که در صورت نیاز می توانید از این آموزش نیز استفاده کنید. خطا Specify a Vary: Accept-Encoding header در سایت GTmetrix از نوع خطا های سرور [...]

ادامه مطلب...

حل ارور Specify a character set early در GTmetrix

با آموزش حل ارور Specify a character set early در GTmetrix از وبلاگ آموزشی پرداز آی تی در خدمت شما هستیم و قصد داریم تا در ادامه آموزش های سئو سایت با GTmetrix ، به حل ارور Specify a character set early در GTmetrix بپردازیم. در مطلب قبلی از دسته آموزش های GTmetrix پرداز آی تی به حل خطا Make AJAX cacheable در GTmetrix پرداختیم که در صورت نیاز می توانید از این آموزش نیز استفاده کنید خطا Specify a character set early در سایت GTmetrix از دسته خطا های [...]

ادامه مطلب...