Debian

آموزش نصب دیتابیس MongoDB روی Debian 10

هاست وردپرس

دیتابیس MongoDB از انواع دیتابیس های NoSQL بوده و از نظر عملکرد با دیتابیس های SQL متفاوت است. این دیتابیس به جای وابستگی به جداول برای ذخیره داده ها از اسنادی مشابه JSON برای ذخیره سازی اطلاعات استفاده می کند و ساختار این اطلاعات با گذشت زمان قابل تغییر است به همین منظور در این مطلب از پرداز آی تی با آموزش نصب دیتابیس MongoDB روی Debian 10 در خدمت شما هستیم.

آموزش نصب دیتابیس MongoDB روی Debian 10

برای نصب دیتابیس MongoDB باید از مخازن ثانویه بر روی سیستم عامل استفاده کنیم زیرا به طور پیش فرض مخازن دبیان شامل بسته نصبی MongoDB نیستند و باید از مخزن رسمی MongoDB جهت نصب استفاده شود.

برای شروع ابتدا با دسترسی SSH و یک کاربر sudo به سرور خود متصل می شویم و دستور زیر را جهت نصب پیش نیاز های اضافه کردن یک مخزن جدید اجرا می کنیم.

sudo apt update
sudo apt install dirmngr gnupg apt-transport-https software-properties-common ca-certificates curl

حال کلید GPG مخصوص Mongo را به سرور اضافه می کنیم.

curl -fsSL https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.2.asc | sudo apt-key add -

پس از انجام مراحل بالا می توانیم مخزن رسمی MongoDB را به سرور اضافه کرده و آن را فعال کنیم.

echo "deb http://repo.mongodb.org/apt/debian buster/mongodb-org/4.2 main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-4.2.list

لیست بسته های اساسی سیستم عامل و بسته mongodb-org را جهت دریافت آخرین نسخه ها آپدیت و MongoDB را نصب می کنیم.

sudo apt update
sudo apt install mongodb-org

حال با دستورات زیر سرویس دیتابیس را فعال و راه اندازی می کنیم تا با راه اندازی سیستم عامل، Mongo نیز شروع به کار کند.

sudo systemctl start mongod

sudo systemctl enable mongod

جهت بررسی وضعیت فعالیت Mongo می توان از دستور زیر استفاده کرد.

sudo systemctl status mongod

خروجی

● mongod.service - MongoDB Database Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mongod.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2020-05-15 17:31:54 CST; 27s ago
Docs: https://docs.mongodb.org/manual
Main PID: 2574 (mongod)
Memory: 70.4M
CGroup: /system.slice/mongod.service
└─2574 /usr/bin/mongod --config /etc/mongod.conf

May 15 17:31:54 debian10 systemd[1]: Started MongoDB Database Server.
May 15 17:31:54 debian10 systemd[1]: /lib/systemd/system/mongod.service:10: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/mongodb/mongod.

در صورتی که نیاز دارید نسخه نصب شده روی سرور را بررسی کنید می توان از دستور زیر استفاده کرد.

mongod --version

در صورتی که نیاز به تنظیم امنیتی دیتابیس دارید می توان مجوز ایمن را برای آن فعال کنید. به فایل کانفیگ Mongod در مسیر /etc/mongod.conf بروید.

security:
authorization: enabled

و سرویس را یک بار مجدد راه اندازی کنید.

sudo systemctl restart mongod

در اینجا به پایان آموزش نصب دیتابیس MongoDB روی Debian 10 از پرداز آی تی رسیدیم و امیدواریم موفق شده باشید دیتابیس Mongo را روی سرور دبیان خود نصب و راه اندازی کنید.

هاست و دامنه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا